POLITYKA PRYWATNOŚCI

EC Training Center Sp. z o.o.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i w niektórych przypadkach numeru telefonu, podanych drogą mailową, telefonicznie lub osobiście jest EC Training Center sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 28 w Krakowie, e-mail: szkolenia@ec-tc.pl .

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ec-tc.pl. Dane będą przetwarzana w celu świadczenia usługi newsletter oraz kontaktów telefonicznych mających na celu przekazanie aktualnej oferty na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie stosuje się profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania), a także prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Niewyrażenie zgody będzie równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usługi. Możliwość wycofania zgody istnieje poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem NIE na adres szkolenia@ec-tc.pl.