Politechnika Lubelska_zakonczony projekt-1
Projekt dla Politechniki Lubelskiej 2018-2020

Bardzo dziękujemy Politechnice Lubelskiej
za zaufanie oraz studentom za aktywne uczestnictwo w zajęciach! ☺️