AJ

Adam Jabłoński

WIBRODIAGNOSTYKA

Obszar specjalizacji

Posiada doświadczenie w zakresie analizy diagnostycznej turbin wiatrowych, kompresorów tłokowych, maszyn górniczych, maszyn drukarskich oraz turbin. Dodatkowo, z ramienia AGH publikuje wybrane wyniki badań w najbardziej prestiżowych światowych czasopismach oraz prowadzi działalność edytorską.


Doświadczenie zawodowe

Zajmuje się rozwojem technologii przetwarzania sygnałów wibroakustycznych w systemach monitorowania maszyn wirnikowych. Prowadzi prace badawcze oraz wdrożeniowe w zakresie automatyzacji procesu monitorowania licznych flot maszyn.

W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się rozwojem nowatorskich systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych, szczególnie takich, które pracują w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Jest twórcą unikatowych algorytmów walidacji, inteligentnej rejestracji oraz automatycznej ekstrakcji cech diagnostycznych, które zostały opisane w prestiżowych periodykach. Wyniki jego prac badawczych zostały wielokrotnie nagrodzone, w tym nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską.


Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

W EC Training Center prowadzi szkolenia: „Metody wibroakustyczne w diagnostyce – Poziom 1” oraz „Metody wibroakustyczne w diagnostyce – Poziom 2”.

Szkolenia prowadzi nieprzerwanie od 2011 r.

W tym czasie przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu metod wibroakustycznych.


Wykształcenie

Inżynier diagnosta, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Central Texas College, USA.

Pozostali trenerzy

Krystian Paradowski_1

Krystian Paradowski

EMISJA AKUSTYCZNA
Piotr Kreglicki

Piotr Kręglicki

TENSOMETRIA

Kamila Guzik

ORGANIZACJA SZKOLEŃ