M.Urgacz_1

Michał Urgacz

TERMOWIZJA

Obszar specjalizacji

Certyfikowany Technik Termografii Medycznej. Posiada duże doświadczenie praktyczne w zakresie termografii medycznej.


Doświadczenie zawodowe

Szkolił się i praktykował pod okiem wybitnych lekarzy-specjalistów termologów, prof. Marcon Leal Brioshi i dr William Amalu. Prowadzi badania pacjentów oraz zdobywa doświadczenie w zakresie termografii medycznej specjalizując się w obserwacji procesów leczenia oraz obrazowaniu na potrzeby diagnostyczne.

Termowizją zajmuje się od 2010 r.

Wykonując badania termograficzne nieustannie rozwija swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach z zakresu Termografii.

W 2014 roku uzyskał międzynarodowy certyfikat: “Certified Clinical Thermographic Technician” (International Academy of Clinical Thermology) oraz “Certified Thermographer Level 2” (Infrared Training Center).


Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

W EC Training Center prowadzi szkolenie: „Termografia medyczna w praktyce”.

Szkolenia prowadzi od 2015 r.

W 2015 roku szkoleniem pt. ”Termografia medyczna w praktyce” przeprowadzonym dla studentów Politechniki Wrocławskiej zainicjował cykl wykładów na uczelniach wyższych.


Wykształcenie

Politechnika Śląska

Tytuł/stopień wykształcenia: Magister inżynier

Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Okres studiów: 2004 – 2009

Pozostali trenerzy

Krystian Paradowski_1

Krystian Paradowski

EMISJA AKUSTYCZNA
Piotr Kreglicki

Piotr Kręglicki

TENSOMETRIA

Kamila Guzik

ORGANIZACJA SZKOLEŃ