TERMOGRAFIA MEDYCZNA W PRAKTYCE

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                     2023 r.                                                      Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                              ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Jest to 1-dniowe (ale w dłuższym wymiarze czasowym – 9 godzin zegarowych) szkolenie zbudowane w oparciu o moduły teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem kamer i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzania badań z zakresu termografii medycznej. W trakcie kursu wyjaśnione zostanie jak działa obrazowanie oraz jakich ważnych informacji dostarcza i jak je odczytać.W części praktycznej uczestnicy za pomocą dostarczonego przez nas sprzętu sami przeprowadzą badanie i odczytają wyniki. Sprawdzą także działanie czynników zewnętrznych na termoregulacje pacjenta.

Trener szkolenia to osoba z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie termografii medycznej. Szkolił się i wciąż praktykuje pod okiem wybitnych lekarzy-specjalistów termologów, prof. Marcos Leal Brioshi i  dr William Amalu. Prowadzi badania pacjentów oraz zdobywa doświadczenie w zakresie termografii medycznej specjalizując się w obserwacji procesów leczenia oraz obrazowaniu na potrzeby diagnostyczne. Dysponuje certyfikatami Certified Clinical Thermography Technician oraz Certified ITC Thermographer Level 2.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw termowizji z uwzględnieniem pomiarów w medycynie.
 • Możliwość wdrożenia termowizji do praktyk medycznych.
 • Znajomość fizjologicznych i anatomicznych podstaw badań.
 • Umiejętność poprawnego przygotowania pacjenta do badań z uwzględnieniem parametrów otoczenia.
 • Umiejętność samodzielnego wykonania badania z uwzględnieniem pozycji.
 • Umiejętność analizy zebranych danych i opracowanie wniosków z badań.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Osoby, które zamierzają wprowadzić termografię do zakresu swoich prac zawodowych, ale nie miały wcześniej styczności z pomiarami termowizyjnymi. Operatorzy kamer z doświadczeniem z zakresu innych aplikacji termowizyjnych (budownictwo, przemysł), którzy chcieliby rozszerzyć zakres swojej działalności o medycynę.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

1 DZIEŃ

09:00-18:00


TRENER

Michał Urgacz


CENA SZKOLENIA    →   1600 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie do termografii.
  2. Fizyczne podstawy pomiarów.
  3. Fizjologiczne podstawy badań.
  4. Anatomiczne podstawy badań.
  5. Termoregulacja i przygotowanie pacjenta.
  6. Dobór aplikacji pomiarowej.
  7. Kontrola parametrów otoczenia.
  8. Wykonywanie badania – pozycje.
  9. Opracowanie oraz obróbka wyników.