ANALIZA MODALNA (dedykowane)

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                                    Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                                Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników wybranymi zagadnieniami związanymi z analizami strukturalnymi z wykorzystaniem oprogramowania LMS TestLab. Kurs ma formę warsztatów, w czasie których nacisk jest kładziony na praktyczne wykonywanie pomiarów. Szkolenie może być realizowane w różnych wariantach czasowych, a także na różnym poziomie zaawansowania.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw dynamiki konstrukcji.
 • Znajomość podstaw przetwarzania sygnałów.
 • Tworzenie modelu geometrycznego analizowanego obiektu.
 • Umiejętność poprawnego wzbudzania konstrukcji.
 • Estymacja parametrów modalnych.
 • Umiejętność interpretacji wyników pomiarowych.
 • Znajomość specyfiki badań modalnych pod kątem profilu działania własnej firmy.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do osób na każdym poziomie umiejętności wykonywania analiz strukturalnych. W zależności od doświadczenia grupy uczestników, jak i profilu ich działalności dobierane są prezentowane zagadnienia: od podstawowych wiadomości do zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy modalnej.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

1, 2, 3 lub 4 DNI


TRENER

Wojciech Paluch


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowane poniżej programy są tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest  do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta. Tematykę analizy modalnej można łączyć w ramach jednego szkolenia m.in. z analizą drgań, testami wibracyjnymi czy badaniami hałasu (NVH).


1-2 DNI 

(podstawy)

1. Wprowadzenie, eksperyment modalny

2. Analiza sygnałów dla celów analizy modalnej

3. Prezentacja eksperymentu modalnego z wymuszeniem impulsowym

4. Estymacja i ocena jakości modelu modalnego

5. Prezentacja estymacji parametrów modalnych

6. Zastosowania analizy modalnej


1-2 DNI

(program realizowany w sektorze automotive)

1 Wstęp teoretyczny do zagadnień dynamiki.

2. Metody wzbudzania obiektów (młotek, wzbudnik, warunki eksploatacyjne).

3. Pomiary modalne (pomiary FRF, cross-spectra, koherencja) – omówienie na przykładach rzeczywistych (kolumna, samochód).

4. Analiza modalna (algorytmy, diagram stabilizacyjny) – przykład.

5. ODS – animacje strukturalne, kiedy używać, różnice między analizą modalna a ODS.


2 DNI

(program realizowany w sektorze automotive)

1. Podstawy przetwarzania sygnałów:

 • FFT, przebiegi czasowe;
 • estymatory: wartość średnia, RMS, wartości szczytowe, itp.;
 • ogólne informacje na temat pomiarów przyśpieszeń, prędkości oraz przemieszczeń drgań oraz naprężeń;
 • systemy pomiarowe oraz czujniki.estymatory: wartość średnia, RMS, wartości szczytowe, itp.;

2. Analiza modalna:

 • częstotliwości drgań własnych, tłumienie, postacie;
 • rodzaje analizy modalnej (eksperymentalna, operacyjna);
 • rodzaje wymuszenia konstrukcji (sygnał losowy, sygnał sinusoidalny, rzeczywiste warunki eksploatacyjne) ;
 • estymacje parametrów modalnych.

3. Optymalizacja konstrukcji na podstawie parametrów uzyskanych z analizy modalnej.

4. Tips ‘n’ Tricks – co brać pod uwagę przy projektowaniu komponentów samochodowych. Dyskusja na bazie przykładów i problemów Klienta.


3 DNI

(analiza modalna turbogeneratorów)

1. Podstawy dynamiki konstrukcji:

 • rezonans;
 • tłumienie.

2. Podstawy przetwarzania sygnałów – rodzaje widm:

 • FFT;
 • FRF;
 • Koherencja.

3. Metody wzbudzenia konstrukcji:

 • młotek modalny;
 • wzbudniki;
 • obór końcówek młotka.

4. Estymacja parametrów modalnych na podstawie zmierzonych funkcji FRF

5. Interpretacja wyników analizy modalnej turbogeneratora

6. Metody optymalizacji konstrukcji czół turbogeneratora

 • zmiana masy;
 • zmiana sztywności;
 • zmiana tłumienia.

7. Użycie analizy modalnej do strojenia konstrukcji czół turbogeneratora.


3-4 DNI

(program realizowany dla sektora lotniczego)

1. Metody wzbudzania obiektów:

 • użycie młotka modalnego – wybór końcówki i zakresu pomiarowego;
 • wzbudnik – sztywność mocowania, poprawne połączenie ze strukturą;
 • wybór miejsca wymuszenia – metodologia wstępnego testu.

2. Driving Point (punkt wymuszenia) – właściwości, zależność doboru na jakość analizy modalnej.

3. Przygotowanie struktur do testów – rodzaj mocowania oraz jego wpływ na dynamikę obiektu.

4. Nieliniowości – wpływ nieliniowości na podstawowe charakterystyki uzyskiwane w próbach, metody radzenia sobie ze strukturami nieliniowymi.

5. Obsługa modułów, różnice między nimi, kiedy z którego korzystać:

 • Impact Testing (młotek);
 • Spectral Testing;
 • MIMO Sine (wzbudniki).

6. Obsługa modułów LMS Test.Lab Modal Analysis z dodatkiem PolyMAX.

7. Ćwiczenia praktyczne (czynny udział uczestników):

 • praktyczne wskazówki do wykorzystywania analizy modalnej;
 • pomiary przygotowanych struktur;
 • samodzielne zamocowanie obiektu pomiarowego, połączenie go ze wzbudnikami, wybór miejsca mocowania, wykonanie pomiaru przy pomocy omawianych modułów oraz estymacja postaci drgań własnych przy użyciu LMS Test.Lab Modal Analysis z dodatkiem PolyMAX.

8. Obsługa modułu Modal analysis pod kątem we-wy – wczytywanie i analiza wyników prób zarejestrowanych aparaturą CADA-X, struktura plików Universal file, metody eksportu danych pomiarowych, wyników, przygotowanie i automatyzacja tworzenia raportów z prób.

9. Prezentacja zastosowań i możliwości modułu Analizy Modalnej w sytuacji braku rejestracji wymuszenia (Operational Modal Analysis).

10. Omówienie metodyki wyznaczania parametrów modalnych modelu (dostępnych w pakiecie LMS):

 • parametry modalne;
 • residua rzeczywiste, a zespolone – różnice.

11. Algorytmy identyfikacji parametrów modalnych:

 • Curve Fitting;
 • diagram stabilizacyjny;
 • metoda multireferencyjna/monorefertencyjna.

12. Ocena jakości modelu modalnego – weryfikacja parametrów.

13. Wpływ nieliniowości występujących w obiekcie na charakterystyki odpowiedzi oraz na identyfikację modelu modalnego.

14. Omówienie specyficznych zagadnień związanych z dalszym wykorzystaniem zidentyfikowanych modeli (modelowanie hybrydowe Test +CAE).

15. Analiza wrażliwości modelu na modyfikacje parametrów.

16. Analiza korelacji zidentyfikowanych eksperymentalnych modeli modalnych z modelami wyznaczonymi metodą elementów skończonych.

17. Analizy ścieżek przenoszenia energii, wstęp do technologii Transfer Path Analysis.