BADANIE SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ BUDYNKÓW

– METODA BLOWERDOOR TEST

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                        październik 2024 r.                                                          Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                         ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką badania szczelności obudowy budynku przy użyciu tzw. „BlowerDoor Test” (Testowy Wentylator  Drzwiowy),  specjalistycznego urządzenia weryfikującego czy działanie wentylacji  jest zgodne z obowiązującymi normami,  mierzącego niekontrolowane ubytki powietrza oraz pomagającemu wskazać miejsca wymagające poprawy. Metoda ta pozwala skontrolować poprawność parametrów mających kluczowe znaczenie dla oceny jakości budynku pod względem efektywności energetycznej. Badanie przepuszczalności powietrznej budynku dostarcza wielu istotnych, z punktu widzenia eksploatacji budynku, informacji.    Wykorzystanie BlowerDoor Test jest uzupełnieniem innych działań, takich jak pomiary termowizyjne czy przeprowadzenie audytów energetycznych i remontowych. Badania szczelności powietrznej można również wykonywać latem! Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast największy nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne na sprzęcie.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE  PO SZKOLENIU

 • Wiedza na temat tego czym są testy szczelności – kiedy je stosować i jakie z tego wynikają korzyści.
 • Znajomość przepisów budowlanych regulujących zasady dotyczące szczelności budynku.
 • Umiejętność powiązania testów szczelności z badaniami termowizyjnymi.
 • Przygotowanie budynku do badań, dobór sprzętu.
 • Umiejętność samodzielnego i poprawnego wykonania testu szczelności metodą Blower Door.
 • Wiedza na temat istotnych aspektów na które trzeba zwrócić uwagę w trakcie badania.
 • Umiejętność analizy i interpretacji zebranych danych.
 • Sporządzanie raportów z badań.
 • Znajomość oprogramowania FanTestic.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Osoby, które rozważają zakup sprzętu do badań szczelności i chciałyby się zorientować w możliwościach tej metody oraz posiadacze sprzętu do testów nie mający wcześniejszego doświadczenia w zakresie wykonywania badań szczelności.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

1 DZIEŃ

Dzień I    09:00 – 19:00


TRENER

Adam Ostrowski


CENA SZKOLENIA   →   1 600 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna.

 

 1. Czym są badania szczelności powietrznej:
 • idea testów szczelności;
 • straty energetyczne w budynkach;
 • gdzie budynki przeciekają;
 • czym grozi nieszczelność;
 • test szczelności a termowizja;
 • jak prawidłowo budować;
 • korzyści ze szczelności powietrznej.

 

 1. Ramy prawne:
 • obowiązujące dokumenty;
 • co i jak mierzymy;
 • wymagania prawne;
 • standardy szczelności.

 

Część praktyczna.

 

 1. Jak prowadzić testy szczelności:
 • prezentacja programu FanTestic;
 • prezentacja wentylatora i sterownika;
 • omówienie pozostałego wyposażenia;
 • przydatne akcesoria;
 • zasady korzystania z zestawu do testów szczelności budynku.

 

 1. Ćwiczenia:
 • przygotowanie budynku;
 • rozstawienie zestawu pomiarowego;
 • realizacja testu szczelności;
 • interpretacja wyników.

 

 1. Podsumowanie:
 • prezentacja przykładów materiałów wykorzystywanych do zapewnienia szczelności powietrznej budynków;
 • wskazówki i dobre praktyki;
 • pytania uczestników.