BADANIE SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ BUDYNKÓW

– METODA BLOWERDOOR TEST

 

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                         Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                 Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką badania szczelności obudowy budynku przy użyciu tzw. „BlowerDoor Test” (Testowy Wentylator  Drzwiowy),  specjalistycznego urządzenia weryfikującego czy działanie wentylacji  jest zgodne z obowiązującymi normami,  mierzącego niekontrolowane ubytki powietrza oraz pomagającemu wskazać miejsca wymagające poprawy. Metoda ta pozwala skontrolować poprawność parametrów mających kluczowe znaczenie dla oceny jakości budynku pod względem efektywności energetycznej. Badanie przepuszczalności powietrznej budynku dostarcza wielu istotnych, z punktu widzenia eksploatacji budynku, informacji.    Wykorzystanie BlowerDoor Test jest uzupełnieniem innych działań, takich jak pomiary termowizyjne czy przeprowadzenie audytów energetycznych i remontowych. Badania szczelności powietrznej można również wykonywać latem! Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast największy nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne na sprzęcie.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

  • Wiedza na temat tego czym są testy szczelności – kiedy je stosować i jakie z tego wynikają korzyści.
  • Znajomość przepisów budowlanych regulujących zasady dotyczące szczelności budynku.
  • Umiejętność powiązania testów szczelności z badaniami termowizyjnymi.
  • Przygotowanie budynku do badań, dobór sprzętu.
  • Umiejętność samodzielnego i poprawnego wykonania testu szczelności metodą Blower Door.
  • Wiedza na temat istotnych aspektów na które trzeba zwrócić uwagę w trakcie badania.
  • Umiejętność analizy i interpretacji zebranych danych.
  • Sporządzanie raportów z badań.
  • Znajomość oprogramowania FanTestic.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Osoby, które rozważają zakup sprzętu do badań szczelności i chciałyby się zorientować w możliwościach tej metody oraz posiadacze sprzętu do testów nie mający wcześniejszego doświadczenia w zakresie wykonywania badań szczelności.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


CZAS SZKOLENIA

1 DZIEŃ


TRENER

Adam Ostrowski


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowany poniżej program jest tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest  do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Idea testów szczelności: straty energetyczne w budynkach, gdzie najczęściej można spotkać nieszczelności, korzyści z dobrej szczelności powietrznej.

2. Uwarunkowania prawne: obowiązujące przepisy i dokumenty, co i jak mierzymy, wymagania i standardy szczelności. 3. Procedura pomiaru: omówienie etapów realizacji testu szczelności na bazie normy PN-EN ISO 9972.

4. Prezentacja sprzętu i wyposażenia do testów szczelności, praktyczne ćwiczenia z rozstawiania i uruchamiania.

5. Przykładowy blower door test: prezentacja oprogramowania, realizacja przykładowego testu, interpretacja wyników.