PODSTAWY PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW i ANALIZA RZĘDÓW W DIAGNOSTYCE MASZYN

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                              Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                        Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat analizy sygnałów. Szkolenie będzie kładło nacisk na PRAKTYCZNE aspekty wykonywania pomiarów wibroakustycznych i analizy sygnałów.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teoretycznych analizy sygnałów.
 • Umiejętność akwizycji danych.
 • Umiejętność zastosowania oprogramowani  Testlab do analiz.
 • Umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności ma obiektach na których się pracuje w firmie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Osoby, które chcą zaznajomić się z zagadnieniem analizy sygnałów. Poziom trudności i szczegółowy zakres szkolenia określa Klient w oparciu o wiedzę swoich pracowników i potrzeby firmy.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

1 lub 2 DNI


TRENER

Wojciech Paluch


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowane poniżej programy są tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest  do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta. Tematykę analizy sygnałów można łączyć w ramach jednego szkolenia m.in. z analizą drgań, analizą strukturalną czy badaniami hałasu (NVH).


1 DZIEŃ

(program realizowany w sektorze automotive, możliwe dopasowanie części praktycznej do innych branż)

Część teoretyczno-pokazowa:

1. Wprowadzenie  do analizy sygnałów (różne rodzaje FFT, filtry itd).

2. Zastosowanie oprogramowania Testlab (opis działania, przykładowy pomiar, analizy offline, prezentacja danych).

 

Część praktyczna (w oparciu o potencjalne aplikacje uczestników):

1. Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów wibroakustycznych (sprzęt, mocowanie czujników, zakresy pomiarowe).

2. Przykładowy pomiar na stanowisku (wykorzystanie możliwości sprzętu).

3. Przykładowy pomiar operacyjny (zasady pomiarów na samochodach, bezpieczeństwo sprzętu, oprzyrządowanie, praktyczne wskazówki dotyczące pomiarów).

4. Weryfikacja danych pomiarowych, analiza otrzymanych wyników, metodyka NVH troubleshooting’u.

5. Sygnały odpowiadające często występującym zjawiskom i procesom fizycznym – przykłady.

6. Pytania uczestników związane z przedstawionymi zagadnieniami.


2 DNI

(program realizowany w sektorze automotive, możliwe dopasowanie części praktycznej do innych branż)
Dzień 1 – część teoretyczna

1.  Akwizycja danych:

  • aparatura pomiarowa;
  • stosunek sygnału do szumu (SNR);
  • przetworniki drgań;
  • kanały procesowe;
  • montaż czujników a częstotliwości własne;
  • czas akwizycji a parametry widma;
  • ocena poprawności pomiaru;
  • aliasing;
  • kondycjonowanie sygnału;
  • przetworniki ADC;
  • dostrojenie zakresu pomiarowego.

2. Przetwarzanie sygnałów:

  • wyznaczanie estymatorów PP i RMS;
  • wyznaczanie analiz DFT i FFT;
  • zastosowanie analizy FFT;
  • skala liniowa a skala logarytmiczna;
  • najpopularniejsze funkcje okien czasowych;
  • filtry analogowe i cyfrowe (LP,HP,BP);
  • pojęcie pasma częstotliwości, energia i PP w paśmie;
  • rozdzielczość widma;
  • uśrednianie (asynchroniczne i synchroniczne).

3. Faza sygnału

4. Analizy czasowo-częstotliwościowe

5. Zastosowanie oprogramowania Testlab (opis działania, przykładowy pomiar, analizy offline, prezentacja danych).

 

Dzień 2 – część praktyczna (w oparciu o potencjalne aplikacje uczestników)

1. Ogólne wytyczne dotyczące pomiarów wibroakustycznych (sprzęt, mocowanie czujników, zakresy pomiarowe).

2. Przykładowy pomiar na stanowisku (wykorzystanie możliwości sprzętu).

3. Przykładowy pomiar operacyjny (zasady pomiarów na samochodach, bezpieczeństwo sprzętu, oprzyrządowanie, praktyczne wskazówki dotyczące pomiarów).

4. Weryfikacja danych pomiarowych, analiza otrzymanych wyników, metodyka NVH troubleshooting’u.

5. Sygnały odpowiadające często występującym zjawiskom i procesom fizycznym – przykłady.

6. Pytania uczestników związane z przedstawionymi zagadnieniami.


2 / 3 DNI

(program realizowany w sektorze automotive)
Analiza sygnału akustycznego:

  • zastosowanie LMS XS z wykorzystaniem tabletu do pomiaru i analizy sygnału akustycznego na drodze;
  • czujnik siły, sygnał przyspieszenia.