SKANOWANIE 3D

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                    Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                       Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom możliwości nowoczesnych skanerów 3D jako narzędzi pomiarowych, będących alternatywą dla tradycyjnych maszyn współrzędnościowych czy ramion pomiarowych. Uczestnicy zapoznają się z obsługą skanerów 3D oraz zasadami skanowania, a także (opcjonalnie) z możliwościami analizy zebranego materiału. Zaprezentowane będą zarówno proste metody pomiarowe jak i znacznie bardziej zaawansowane formy kontroli jakości stosowanej w przemyśle. Jest ono skierowane do wszystkich osób chcących poznać możliwości wynikające z połączenia wymienionego sprzętu i oprogramowania. Przedstawione metody kontroli GD&T, analizy geometrii w przekrojach, porównania form dowolnych, pomiarów terenu powinny zainteresować zarówno metrologów, mechaników, geodetów jak również innych pracowników naukowych. Szkolenie będzie bazować na rzeczywistych problemach pomiarowych rozwiązanych przy pomocy połączenia skanera 3D i oprogramowania Polyworks. Szkolenie może być realizowane w różnym zakresie. Podstawowa opcja zakłada krótkie, 1-dniowe szkolenie z obsługi skanerów i wykonywania pomiarów. Wersja rozszerzona zawiera tematykę analizy w oprogramowaniu Polyworks, materiał może być zrealizowany w dodatkowe 1-2 dni.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

  • Znajomość zasady działania skanerów 3D.
  • Umiejętność przygotowania stanowiska pomiarowego raz kalibracji systemu.
  • Umiejętność wykonania skanowania.
  • Umiejętność obróbki i analizy zebranych danych z wykorzystaniem oprogramowania Polyworks.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Działy kontroli jakości, osoby zajmujące się drukiem 3D, wizualizacją i inżynierią odwrotną.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

1, 2 lub 3 DNI


TRENER

Jarosław Knapek


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowany poniżej program jest tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest  do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta.


1 DZIEŃ (podstawy)

1. Zasada działania skanerów światła strukturalnego.

2. Przygotowanie systemu do pracy.

3. Kalibracja systemu.

4. Skanowanie- zajęcia praktyczne.

5. Obróbka danych 3D.

6. Inspekcja- zajęcia praktyczne.

7. Otwarta dyskusja i omawianie typowych problemów pomiarowych.

8. Wymiana doświadczeń.


2-3 DNI (Skanery 3D + Polyworks)

Dzień 1: Omówienie skanerów 3D i nauka skanowania. Samodzielne skanowanie i dojście  do siatki trójkątów.

1. Przegląd skanerów 3D.

2. Pokazy skanowania obiektów, pozyskanie danych.

 

Dzień 2: Pokazanie możliwości oprogramowania Polyworks.

3. Co daje porównanie z CAD.

4. Znaczenie doboru strategii wyrównania danych.

5. Kolorowa mapa odchyłek – użyteczność.

6. Tolerancje kształtu i położenia.

7. Przekroje.

8. Zaawansowane pomiary.

9. Raporty.

10. Pomiary seryjne i statystyka.

 

Dzień 3: Warsztaty – praktyka i pytania od uczestników.