TESTY WIBRACYJNE I ICH ZASTOSOWANIE

W PRZEMYŚLE

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                           Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                       Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat analizy sygnałów, dynamiki maszyn oraz metodykami przeprowadzania testów z uwzględnieniem aktualnych trendów i standardów. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość własnoręcznego ustawienia i uruchomienia testu na złożonej strukturze. Duży nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty testów wibracyjnych i inżynierskie podejście w interpretacji wyników.

Szkolenie będzie kładło nacisk na PRAKTYCZNE aspekty testowania obiektów.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teoretycznych wykonywania testów wibracyjnych.
 • Znajomość praktycznych zasad wykonywania testów wibracyjnych.
 • Znajomość różnych rodzajów testów wibracyjnych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w trakcie testów.
 • Umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności ma obiektach na których się pracuje w firmie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Osoby, które chcą zaznajomić się z metodami określenia trwałości i niezawodności obiektu oraz poznania jego własności dynamicznych. Poziom trudności i szczegółowy zakres szkolenia określa Klient w oparciu o wiedzę swoich pracowników i potrzeby firmy.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

1 lub 2 DNI


TRENER

Wojciech Paluch


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowane poniżej programy są tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym Klienta. Tematykę testów wibracyjnych można łączyć w ramach jednego szkolenia m.in. z analizą drgań, analizą strukturalną czy badaniami hałasu (NVH).


1 DZIEŃ

(program realizowany dla automotive)

1. Zasada działania wzbudnika

2. Rodzaje testów wibracyjnych – przegląd zagadnień

3. Dlaczego wykonujemy testy wibracyjne?

4. Sterowanie wzbudnikiem (kanały kontrolne i pomiarowe)

5. Oprzyrządowanie do testów (jak poprawnie zrobić)

6. Diagnostyka wzbudnika – podstawy

7. Przykłady testów na wzbudniku (u Klienta)


1 / 2 DNI

(program realizowany dla automotive)

1. Podstawowe zagadnienia dynamiki maszyn (wprowadzenie teoretyczne z przykładami).

2. Budowa i zasada działania wzbudnika.

3. Testy wibracyjne – rodzaje – dlaczego stosujemy konkretny profil? (przykłady z branży automotive).

4. Kontrola oraz pomiary w czasie testu wibracyjnego – przykład rzeczywisty.

5. Zaawansowane techniki testów i pomiarów – odtwarzanie/replika sygnału rzeczywistego na wzbudniku.


2 DNI

(program realizowany w sektorze lotniczym, energetycznym, automotive)

1. Wstęp teoretyczny z zagadnień dynamiki maszyn. Podstawy budowy shakera.

2. Podstawy analiz sygnałów stosowanych w testach wibracyjnych (podstawy przeliczania wielkości fizycznych). Interpretacja różnych specyfikacji technicznych i ich wymagań dla warunków testów.

3. Rodzaje testów wibracyjnych:

  • profile referencyjne w testach;
  • sinus przemiatany (swept sine, tracked sine dwell);
  • sygnał losowy (random);
  • udarowe (shock and bump);
  • jednoosiowe odtwarzanie sygnału (single axis waveform replication);
  • testy kombinowane (sine on random, random on random, itp.).

4. Sprzęt, oprzyrządowanie i rodzaje kontroli testu.

5. Testy i interpretacja wyników (standaryzacje wyników w stosunku do wymagań klienta):

  • ODS, częstotliwości rezonansowe;
  • stan obiektu po teście;
  • pomiary i interpretacja wyników (wykresy itp.).

6. Przykłady zaawansowanych zagadnień z zakresu testów wibracyjnych:

  • testy wieloosiowe;
  • przyspieszona symulacja życia obiektu (mission sythesis);
  • przykłady zastosowań testów wibracyjnych dla innych branż.

7. Czujniki i mocowania czujników, ich rodzaje i pozycjonowanie. Przegląd dostawców czujników.

8. Podstawy projektowania mocowań dla próbek (wymiary, materiały, środek ciężkości, waga, pozycjonowanie itp.) – wskazówki.

9. Elementy serwisu – wskazówki:

  • diagnostyka ułatwiająca komunikację z serwisem;
  • utrzymanie i sposób użytkowania maszyn w kontekście ich trwałości;
  • wymiany części we własnym zakresie.

10. Panel dyskusyjny i „hands on” z kontrolerem i wzbudnikiem na przykładzie rzeczywistego obiektu

11. Najczęściej spotykane problemy, przykłady, pytania użytkowników.


2 DNI

(program realizowany dla automotive)

1. Przegląd zagadnień teoretycznych związanych z testami wibracyjnymi:

  • rezonans;
  • antyrezonans;
  • tłumienie;
  • drgania własne.

2. Kiedy jaki typ testu? Zagadnienia związane z przemysłem motoryzacyjnym.

3. Jak przeprowadzić poprawnie test? Zagadnienia praktyczne:

  • mocowanie obiektu;
  • projektowanie oprzyrządowania;
  • czujniki (czułości, rozmiary, gdzie zamocować);
  • gdzie i jakiego typu czujnik pomiarowy użyć.

4. Odtwarzanie warunków rzeczywistych na wzbudniku – czyli jak przeprowadzić test, który będzie odzwierciedlał warunki rzeczywiste.

5. Znajdowanie słabych punktów testowanego obiektu/oprzyrządowania.

6. Nowe metody i trendy w temacie testów wibracyjnych:

  • testy wieloosiowe;
  • przewidywanie żywotności poprzez przyśpieszoną symulację cyklu życia obiektu;
  • testy sqeak & rattle.

7. Trouble shooting przy maszynie:

a) Co zrobić jak test zostanie przerwany z jakiegoś powodu.

b) Jak i gdzie szukać przyczyny?

c) Jak interpretować wykresy zakładane?

d) Jak interpretować wykresy niestandardowe (pojawiające się szumy, peak’i)?

e) Symulacja błędnych decyzji:

    • błędny dobór czujnika – efekt na wykresie;
    • pokazanie praktyczne jak pojawia się rezonans na wykresach i omówienie przyczyn jego powstawania.

2 DNI

(program realizowany dla automotive)

1. Wstęp teoretyczny z zagadnień dynamiki maszyn. Podstawy budowy shakera.

2. Analizy i przetwarzanie sygnałów na potrzeby testów wibracyjnych oraz interpretacja specyfikacji technicznych testów w przemyśle samochodowym.

3. Rodzaje testów wibracyjnych:

  • profile referencyjne w testach;
  • sinus przemiatany (swept sine, tracked sine dwell);
  • sygnał losowy (random);
  • udarowe (shock and bump);
  • jednoosiowe odtwarzanie sygnału (single axis waveform replication);
  • testy kombinowane (sine on random, random on random, itp.).

4. Jaki typ testu dla układu wydechowego i jego komponentów?

5. RLDA (Road Load Data Acquisition), jak użyć danych pomiarowych zebranych na samochodzie do poprawnego wykonania testu wibracyjnego?

6. Testy wibracyjne i interpretacja wyników:

  • ODS, częstotliwości rezonansowe;
  • stan obiektu po teście.

7. Jak użyć wzbudnika do prac R&D oraz ulepszenia produktu?

8. Podstawy projektowania mocowań dla próbek (wymiary, materiały, środek ciężkości, waga, pozycjonowanie itp.) – wskazówki

9. Elementy serwisu – wskazówki. Diagnostyka ułatwiająca komunikację z serwisem. Utrzymanie i sposób użytkowania maszyn w kontekście ich trwałości. Wymiany części we własnym zakresie.

10. Panel dyskusyjny i „hands on” z kontrolerem i wzbudnikiem na przykładzie rzeczywistego obiektu (wydech).


2 DNI

(program ZAAWANSOWANY realizowany dla sektora lotniczego)

1. Zastosowanie czujników pomiarowych w czasie testu – możliwości oraz typowe przykłady na obiektach w czasie testu.

2. Force Limited Vibrations (FLV) – użycie czujników siły do kontroli sił działających na interfejsie obiekt <-> wzbudnik.

3. Określenie częstotliwość rezonansowych badanych obiektów na podstawie wyników zebranych w testach.

4. Korelacja wyników testów wibracyjnych z symulacjami .

5. Testy wibracyjne w warunkach klimatycznych (funkcjonalność oraz wpływ temperatury na obiekty).

6. Akceleracja zużycia obiektów na bazie testów wibracyjnych (zastosowanie parametru statystycznego kurtozy).

Opcjonalnie: Response limiting oraz Sine Notching – metody redukcji poziomów drgań na wybranych elementach badanego obiektu (przykład rzeczywisty) oraz Analiza modalna oraz animacje strukturalne na bazie FLV


2 DNI

(program realizowany dla automotive)

1. Budowa wzbudnika (mechanika i elektromagnetyzm)

2. Dobór wzbudnika do testów

3. Rodzaje testów wibracyjnych w zależności od specyfiki badanego obiektu

4. Budowa oprzyrządowanie

5. Sterowanie testem wibracyjnym

6. Przetwarzanie sygnałów stosowane w kontrolerach

7. Pomiary w czasie testów

8. Rezultaty testów, interpretacja

9. Przykłady Klienta – omówienie

10. Niestandardowe zastosowania testów wibracyjnych


3 DNI

 

1. Podstawowe zagadnienia dynamiki maszyn (wprowadzenie teoretyczne z przykładami).

2. Budowa i zasada działania wzbudnika

3. Testy wibracyjne – rodzaje – dlaczego stosujemy konkretny profil? (przykłady z branży automotive, rail, aerospace).

4. Kontrola oraz pomiary w czasie testu wibracyjnego – przykład rzeczywisty.

5. Zaawansowane techniki testów i pomiarów – przykład rzeczywisty na bazie normy.

6. Projektowanie oprzyrządowanie – najczęściej popełniane błędy.

7. Serwis oraz dobór wzbudnika.

8. Przetwarzanie sygnałów pod kątem testów wibracyjnych.

9. Czujniki pomiarowe – zasada działania czujników stosowanych do testów wibracyjnych.

10. Interpretacja wyników.

11. Wykorzystanie pomiarów rzeczywistych ich analiza i przygotowywanie profilów testowych na ich bazie.

12. Hands on – przykłady testów wibracyjnych na wzbudniku ze stołem ślizgowym.