WIBRODIAGNOSTYKA – POMIAR i ANALIZA DRGAŃ

(wariant podstawowy i zaawansowany)

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                                     Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                                  Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu pomiaru i analizy drgań. W szkoleniu duży nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykonywania pomiarów. Szkolenie może być realizowane w różnych wariantach czasowych, a także na różnym poziomie zaawansowania.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

(w zależności od wybranego wariantu)

 •  Znajomość podstaw teorii drgań oraz podstaw przetwarzania sygnałów w pomiarach drgań.
 • Umiejętność doboru sprzętu pomiarowego.
 • Akwizycja danych.
 • Analiza i interpretacja danych pomiarowych.
 • Podstawowa wiedza na temat zasad wykonywania pomiaru drgań.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Początkujący i zaawansowani w dziedzinie pomiaru i analizy drgań.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

1, 2 lub 3 DNI


TRENER

Wojciech Paluch


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowane poniżej programy są tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta. Tematykę pomiaru drgań można łączyć w ramach jednego szkolenia m.in. z analizą modalną, testami wibracyjnymi czy badaniem hałasu (NVH).


1 / 2 DNI

1. Pomiary – po co je robimy?

2. Czym wykonywać pomiary? Sprzęt pomiarowy, kondycjonowanie, czujniki.

3. Jak działa analizator/miernik – próbkowanie, zakres pomiarowy, dynamika.

4. Sygnał i jego parametry. Estymatory p-p i RMS, wartość średnia, współczynnik szczytu.

5. Liczby zespolone. Transformata Fouriera (niematematyczne podejście).

6. Rodzaje analiz FFT i przykłady zastosowań w wibroakustyce.

7. Podstawowe błędy wynikające z próbkowania i przetwarzania sygnału.

8. FFT – parametry analizy (rozdzielczość, zakres częstotliwości, czas pomiaru, overlap).

9. Metody przedstawiania wyników analiz (skala liniowa/logarytmiczna, decybele, oktawy, tercje).

10. Filtrowanie otrzymanych danych m.in.  przy wykorzystaniu krzywych A,B i C, filtrów Butterworth’a i Chebyshev’a.

11. Pokaz zastosowań w oparciu o profil działalności uczestników.

12. Panel dyskusyjny z przykładami rozwiązań konkretnych problemów, na bazie tematów związanych z pracą uczestników kursu.


1 DZIEŃ

  1. Drgania – podstawowe pojęcia
  2. Podstawowe techniki pomiaru
  3. Ocena stanu urządzenia – metody
  4. Charakterystyki drgań – analizy FFT
  5. Diagnostyka stanu urządzenia
  6. Diagnostyka łożysk tłoczonych

2 DNI

1. Wprowadzenie teoretyczne:

  • drgania własne;
  • rezonans;
  • antyrezonans;
  • tłumienie.

2. Wprowadzenie teoretyczne do przetwarzania sygnałów w pomiarach drgań:

  • analiza FFT;
  • Widmowe Funkcje Przejścia.

3. Czym mierzymy?

  • urządzenia pomiarowe;
  • czujniki;
  • sposoby pomiarów.

4. Praktyczny przykład pomiaru drgań strukturalnych na obiekcie inżynierskim za pomocą wzbudzenia impulsowego (młotkiem modalnym) oraz wzbudnikiem.

5. Zalety i wady poszczególnych metod pomiarowych.

6. Analiza wyników

  • drgania operacyjne;
  • analiza modalna.

3 DNI

1. Analiza FFT (praktyczny aspekt).

2. Analizy czasowo – częstotliwościowe, analizy względem prędkości obrotowej, wykresy campbella, ordery, poziomy Overall.

3. Analiza order tracking vs colormapy/Campbell.

4. Zastosowanie filtrów (przykład: Bessel, Butterworth).

5. Wstęp do analizy modalnej, drgania własne, rezonans.

6. Pomiary częstotliwości drgań własnych łopatek/kierownic, funkcje FRF.

7. Przykłady analiz na przykładowych danych lub danych Klienta.

8. Wykonanie (przykładowe) pomiarów drgań na obiekcie wskazanym przez Klienta.

9. Budowa typowych czujników pomiarowych.

10. Czujniki piezoelektryczne oraz piezorezystancyjne, budowa podstawowe parametry.

11. Budowa czujnika PCB 116B oraz zasada działania konwertera ładunku.

12. Akcelerometry 1 i 3 osiowe.

13. Mikrofony.

14. Sposoby doboru akcelerometrów do danego zagadnienia (czym się kierować).

15. Wpływ długości przewodów na dokładność pomiarową.

16. Kalibracja czujników (akcelerometry, mikrofony, czujniki ciśnienia).

17. Systemy akwizycji danych (podstawowe parametry oraz czym się kierować przy doborze).


1 DZIEŃ

(Podstawy zastosowań LMS TestLab)

1. Podstawy analizy sygnałów (analiza fft, estymatory peak, RMS).

2. Zastosowanie czujników (akcelerometry, czujniki siły, mikrofon) – dobór czujnika do aplikacji.

3. Funkcje FRF (podstawy teoretyczne, jak poprawnie wykonać).

4. Obsługa oprogramowania LMS Test.Lab (wykonanie raportów, zaawansowane opcje wykresów).


1 DZIEŃ

1. Podstawowe zagadnienia z dynamiki maszyn (rezonans, drgania własne, tłumienie – metody wyznaczania).

2. Analiza order tracking – badanie stanów nieustalonych urządzeń wirujących – przykłady zastosowań.

3. Analiza modalna (eksperymentala) – po co ją robimy oraz jakie korzyści płyną z jej zastosowania dla trwałości konstrukcji.

4. Operacyjna analiza modalna – zastosowanie w przemyśle.

5. Operational Deflection Shapes – wizualizacja drgań operacyjnych – przykłady zastosowania.

6. Przykłady praktyczne (z przemysłu) zastosowania powyższych technik pomiarowych.

7. Panel dyskusyjny z przykładami rozwiązań konkretnych problemów, na bazie tematów występujących u Klienta.

8. Praktyczne porady co do uwzględniania dynamik w procesie projektowania (opcjonalnie – jeśli na szkoleniu będą inżynierowie odpowiedzialni za konstrukcję urządzeń).


2 DNI

(Wykorzystanie programu TestXpress z elementami wprowadzenia do wibrodiagnostyki)

1. Podstawowe parametry sygnału (RMS, peak, p-p).

2. Analiza FFT (zastosowania, przykłady).

3. Parametry analiz (skala liniowa, decybele).

4. Sprzęt pomiarowy (czujniki, analizator) – jak to działa?

5. Poprawne wykonanie pomiaru na przykładzie obiektu Klienta.

6. Obróbka danych – obsługa oprogramowania LMS Test.Xpress.