ZASTOSOWANIE WIBROAKUSTYKI

W TRANSFORMATORACH MOCY

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                         Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                               Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wykorzystania wibroakustyki do badania transformatorów mocy.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

  • Znajomość podstaw wibroakustyki.
  • Umiejętność wykonywania pomiarów drgań transformatorów.
  • Wibroakustyczna identyfikacja źródeł hałasu.
  • Analiza i interpretacja danych pomiarowych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Początkujący i zaawansowani w dziedzinie pomiaru i analizy drgań.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

2 DNI


TRENER

Wojciech Paluch


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowany poniżej program jest tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta.


2 DNI

OMAWIANE ZAGADNIENIA:

  • Pomiar mocy akustycznej wg PN-EN 60076-10 (obydwie metody opisane w normie).
  • Pomiary częstotliwości drgań własnych komponentów transformatora wg. norm PN-EN 50216-10 (sprawdzenie np. chłodnic oleju, rurociągów, rezerwuarów oleju).
  • Pomiary i analizy strukturalne (pomiary drgań, analiza modalna) kadzi transformatorów (w celu projektowania cichszych transformatorów).
  • Pomiary akustyczne mające na celu identyfikacje źródeł hałasu w elektrowniach (który transformator jest głośniejszy itp.)
  • Metody analizy wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Dzień 1

Część teoretyczna z przykładami. Teoretyczny wstęp mający na celu przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do zrozumienia zagadnienia wibroakustyki. Prezentacja materiału uwzględnia wiele przykładów zastosowania w rzeczywistości, prowadzona jest w formie interaktywnej dopuszczającej częste zadawanie pytań ze strony uczestników szkolenia.

Dzień 2

Część praktyczna. Obejmuje przykładowe pomiary akustyczne jak i drganiowe, wraz z omówieniem wyników i ich interpretacją.