DK1

Dariusz Knapek

TERMOWIZJA

Obszar specjalizacji

Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem aktywnej termografii, analiz wibroakustycznych oraz pomiarów i analiz emisji akustycznej (AE).


Doświadczenie zawodowe

W EC Test Systems zajmuje się pomiarami termowizyjnymi, dystrybucją urządzeń termowizyjnych oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z klientami.

Termowizją zajmuje się od 2007 r.

Uzyskał certyfikat ITC Level 1, ITC Level 2 oraz ITC Level 3.

Jest jednym z nielicznych w Europie posiadaczem certyfikatu ITC Level 3.

Posiada certyfikat Acoustic Emission Training Level 1 (IND-19-00350-C).


Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

W EC Training Center prowadzi szkolenia: „Termowizja ITC Level 1 (certyfikat zgodny z ISO 18436)”,
„Termowizja ITC Level 2 (certyfikat zgodny z ISO 18436)”, „Wykorzystanie termowizji do optycznego wykrywania gazów niebezpiecznych i wybuchowych”, „Termowizja i termografia dla UAV” oraz “Emisja akustyczna w praktyce”.

Szkolenia prowadzi nieprzerwanie od 2009 roku.

W tym czasie przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie termowizji.

Jest jednym z dwóch w Polsce licencjonowanych trenerów Infrared Training Center (największej na świecie termowizyjnej instytucji szkoleniowej).


Wykształcenie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Tytuł/stopień wykształcenia: Magister inżynier

Kierunek studiów: Inżynieria elektryczna i komputerowa

Okres studiów: 2001 – 2006

Pozostali trenerzy

Krystian Paradowski_1

Krystian Paradowski

EMISJA AKUSTYCZNA
Piotr Kreglicki

Piotr Kręglicki

TENSOMETRIA

Kamila Guzik

ORGANIZACJA SZKOLEŃ