PODSTAWY BADAŃ EMISJI AKUSTYCZNEJ W PRAKTYCE

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                        2023 r.                                                             Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                              ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Pomiary i analizy emisji akustycznej (AE) najczęściej stosuje się na obiektach technicznych takich jak zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi czy reaktory petrochemiczne, które są narażone na wysokie naprężenia i tym samym z wymagają regularnych przeglądów i inspekcji. Zastosowanie tej metody badań nieniszczących pozwala m.in. na wykrywanie uszkodzeń (pęknięć, wycieków, deformacji plastycznych, korozji) czy uniknięcie kosztownych operacji zatrzymania i uruchomienia instalacji (np. osuszanie).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami niezbędnymi do właściwego wykonania badań emisji akustycznej. w trakcie kursu uczestnicy dowiedzą w jakich sytuacjach można stosować badania emisji akustycznej, jakie są techniki pomiarowe i jak analizować zebrane dane. Zajęcia w drugiej części kursu mają charakter warsztatów, w czasie których uczestnicy wykonają szereg ćwiczeń praktycznych.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teoretycznych emisji akustycznej (AE).
 • Znajomość technik pomiarowych AE.
 • Umiejętność wykonania pomiaru emisji akustycznej.
 • Umiejętność analizy zebranych danych i wykrywania uszkodzeń badanych obiektów.
 • Znajomość norm związanych z AE.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących w zakresie wykonywania pomiarów emisji akustycznej.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

2 DNI

Dzień I     10:00 – 16:00

Dzień II   09:00 – 16:00


TRENER

Dariusz Knapek


CENA SZKOLENIA   →   2 600 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

1. Zastosowania emisji akustycznej w przemyśle i nauce:

 • szczelność;
 • pękanie;
 • wyładowania niezupełne;
 • zmiana stanu.

2. Źródła emisji akustycznej:

 • teoria;
 • pokaz praktyczny.

3. Pomiar sygnału emisji akustycznej:

 • piezoelektryczność, czujniki AE;
 • pokaz działania kryształu piezo – zapalniczka, głośniczek;
 • teoria sygnałów, jednostki używane w AE;
 • analizy używane w AE;
 • pokaz praktyczny, pomiar prędkości fali.

4. Omówienie norm dotyczących badań AE:

 • szkolenie personelu;
 • badania zbiorników ciśnieniowych;
 • badania zbiorników magazynowych;
 • pozostałe normy.

5. Aparatura pomiarowa i techniki badania.

DZIEŃ 2 – warsztaty. Uczestnicy wykonują samodzielnie ok 2 ćwiczeń.

1. Omówienie pytań z dnia poprzedniego.

2. Propagacja fal AE.

3. Cechy sygnału AE oraz ich znaczenie.

4.  Prezentacja danych pomiarowych AE.

5. Techniki lokalizacji źródeł AE.

6. Ćwiczenia:

 • montaż czujnika i sprawdzenie poprawności montażu;
 • pomiar prędkości fali;
 • lokalizacja linowa.