WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO OPTYCZNEGO

     WYKRYWANIA GAZÓW NIEBEZPIECZNYCH

I WYBUCHOWYCH

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                                 Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                            Do ustalenia z Zamawiającym.


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie termowizyjnych metod optycznego wykrywania wycieków gazów. Kamery termowizyjne GasFindIR posiadają wiele zalet wyróżniających termografię spośród innych metod wykrywających wycieki gazów. W porównaniu do punktowych czujników pokazujących stężenie gazu tylko w miejscu pomiaru, kamera termowizyjna pozwala na sprawdzenie większego obszaru, bez konieczności narażania ludzi na przebywanie w niewielkiej odległości od wycieku.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

  • Znajomość zagadnień związanych z obrazowaniem gazów.
  • Umiejętność dobór sprzętu do GF.
  • Znajomość uwarunkowań prawnych w zakresie optycznego obrazowania gazów.
  • Ustawienia i wykonywanie pomiarów w zakresie GF.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Specjalistów chcących wykorzystywać termografię w konkretnych zastosowaniach – optycznym wykrywaniu gazów.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

1 DZIEŃ


TRENER

Jarosław Knapek, Dariusz Knapek


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zaawansowanej termografii:

  • budowa detektora podczerwieni;
  • dostrajanie spektralne.

2. Podstawy obrazowania gazów.

3. Przykłady rozwiązań technicznych.

4. Zastosowania kamer do optycznego obrazowania gazów.

5. Uwarunkowania prawne zastosowania optycznego obrazowania gazów.

6. Warsztaty:

  • obsługa kamery GF320;
  • ustawienia parametrów korekcyjnych;
  • wykrywanie gazów organicznych.