ANALIZA RUCHU W PRZESTRZENI 3D i 6DoF

w OPROGRAMOWANIU TEMA

 

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                           2023 r.                                                    Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                      ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z możliwościami w zakresie analizy zarejestrowanych zjawisk szybkozmiennych. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z analizą ruchu w przestrzeniach 3D i 6 stopni swobody (6DoF). Zaprezentowane i omówione zostaną przykłady różnych aplikacji. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji komputer do samodzielnego wykonywania praktycznych ćwiczeń z obsługi programu.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Zaawansowana analiza ruchu w przestrzeniach 3D i 6 stopni swobody (6DoF).
 • Umiejętność samodzielnego wykorzystywania oprogramowania TEMA w analizie zarejestrowanego materiału.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy potrzebują zaawansowanego narzędzia do analizy zjawisk szybkozmiennych.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

2 DNI

Dzień I    10:00 – 18:00

Dzień II   10:00 – 18:00


TRENER

Piotr Gawęcki


CENA SZKOLENIA   →   2 200 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:  Analiza ruchu w przestrzeni 2D.

1) Wprowadzenie.

2) Przykładowe aplikacje oprogramowania TEMA.

3) Teoria – podstawy:

 • ogólny przegląd interfejsu użytkownika;
 • śledzenie (dostępne algorytmy), analiza 2D, prezentacja wyników.

4) Ćwiczenie – podstawy śledzenia:

 • demonstracja;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • sprawdzenie.

5) Ćwiczenie – układy współrzędnych:

 • demonstracja;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • sprawdzenie.

6 Teoria – zaawansowana analiza ruchu w przestrzeni 2D:

 • grupy punktów, punkty wirtualne, kontury;
 • płaszczyzny pomiarowe;
 • pozycjonowanie kamery;
 • praca z szablonami.

7) Ćwiczenie – analiza testu ślizgowego z manekinem (lub innego testu praktycznego sugerowanego przez uczestników):

 • demonstracja;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • sprawdzenie.

8) Teoria: Eksport zdjęć i stabilizacja

 • eksport zdjęć;
 • stabilizacja.

9) Konsultacja praktycznych testów uczestników

 

Dzień 2: Zaawansowana analiza ruchu w przestrzeniach 3D oraz 6 stopni swobody (6DOF).

1) Wprowadzenie.

2) Teoria: Kalibracja obiektywu (przydatna w testach 2D, wymagana w testach 3D i 6DOF):

 • dystorsja optyki;
 • procedura kalibracji.

3) Teoria – analiza ruchu w przestrzeni 6DOF:

 • koncepcja;
 • procedura;
 • obiekt pomiarowy;
 • rozważania na temat dokładności i przygotowania testu.

4) Ćwiczenie – analiza ruchu głowy w przestrzeni 6DOF:

 • demonstracja;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • sprawdzenie.

5) Teoria – analiza ruchu w przestrzeni 3D:

 • koncepcja;
 • procedura;
 • orientacja kamer;
 • synchronizacja;
 • rozważania na temat dokładności i przygotowania testu.

6) Ćwiczenie – analiza ruchu modelu samochodu na torze:

 • demonstracja.