PODSTAWY TERMOWIZJI W ENERGETYCE

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                        2023 r.                                                 Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                               ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami termowizji ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z pomiarami w energetyce oraz badaniem instalacji elektrycznych. Szkolenie koncentruje się głównie na opisie konkretnych przypadków i wyjaśnieniu specyfiki wykonywania pomiarów w energetyce.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teoretycznych termowizji.
 • Samodzielne wykonanie pomiarów termograficznych z uwzględnieniem warunków pomiarowych.
 • Analiza i interpretacja wyników.
 • Unikanie typowych i kosztownych błędów pomiarowych.
 • Określanie zakresu i harmonogramu usuwania awarii.
 • Sporządzenie sprawozdania.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Początkujący i  średniozaawansowani w zakresie termografii, wykonujący przede wszystkim pomiary instalacji elektrycznych i energetycznych.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

1 DZIEŃ

10:00-16:00


TRENER

Paweł Rutkowski


CENA SZKOLENIA   →   1 400 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy teoretyczne termowizji – przypomnienie.
 2. Parametry obiektu i ich wpływ (emisyjność, odległość, temperatura powietrza, temperatura odbita, wilgotność).
 3. Rozdzielczość geometryczna kamery.
 4. Dostrojenie obrazu, termiczne ogniskowanie.
 5. Pomiar względny i bezwzględny.
 6. Klasyfikacja błędów (instalacja zewnętrza i  wewnętrzna).
 7. Pomiary instalacji energetycznych (przykłady).
 8. Elementy raportu.
 9. Wskazówki dla osób wykonujących pomiary termowizyjne w energetyce.