TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                             17 – 18 października 2024 r.                                               Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                  ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie termowizja w budownictwie ma na celu zapoznanie uczestników ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia pomiarów termograficznych w budownictwie.  Kurs przede wszystkim koncentruje się na praktycznym ujęciu pomiarów. W trakcie zajęć zostanie wykonany także przykładowy pomiar kamerą wybranego budynku (w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych).

W programie oprócz omówienia zagadnień dotyczących samej termowizji znalazły się pojęcia związane z budownictwem: izolacje, szczelność czy wilgotność. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze specyfikacją badań konstrukcji budowlanych, najczęściej popełnianymi błędami, a także normami powiązanymi. Zaprezentowana zostanie spora liczba konkretnych przypadków rzeczywistych pomiarów. Kursant po szkoleniu powinien umieć samodzielnie wykonać pomiar budynku, a następnie sporządzić raport z badania.

Zajęcia prowadzi trener z 40-letnim stażem w zakresie wykonywania badań termograficznych, największy autorytet w zakresie termografii budynków w Polsce.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Podstawy teoretyczne termowizji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budownictwem (izolacje, wilgotność, szczelność).
 • Znajomość metodyki wykonywania badań termograficznych konstrukcji budowlanych.
 • Samodzielne wykonanie pomiarów termograficznych z uwzględnieniem warunków pomiarowych.
 • Analiza i interpretacja termogramów przy użyciu oprogramowania.
 • Sporządzenie sprawozdania w zgodzie z normami.
 • Unikanie kosztownych pomyłek związanych z błędnym wykonaniem pomiaru.
 • Znajomość norm powiązanych z pomiarami termowizyjnymi w budownictwie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Dla osób wykonujących pomiary termowizyjne przede wszystkim w budownictwie. Poziom zajęć: podstawy / średniozaawansowany.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

2 DNI

Dzień I    10:00 – 18:00

Dzień II   09:00 – 15:00


TRENER

Włodzimierz Adamczewski


CENA SZKOLENIA   →   2 400 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy teoretyczne.

2. Wykonywanie badań:

 • elementy ekspertyzy;
 • uwarunkowania i ograniczenia metody;
 • źródła błędów.

3.Czynniki wpływające na wynik badania termowizyjnego:

 • izolacje;
 • szczelność budynku (przedmuchy, infiltracja);
 • wilgotność (wilgotność względna, punkt rosy DP, wilgotność materiałów, budowlanych, woda);
 • warunki pogodowe podczas pomiaru.

4. Budowa i  obsługa kamery termowizyjnej:

 • parametry kamery ważne w badaniach budowlanych;
  walidacja parametrów.

5. Wykonanie pomiaru termowizyjnego w terenie.

6. Wykorzystanie oprogramowania do opracowania wykonanych termogramów.

7. Wykonanie raportu zgodnie z systemem zarządzania jakością (PN-EN 17025).

8. Interpretacja termogramów, omówienie konkretnych przypadków pomiarowych.

9. Uwarunkowania formalne – normy:

 • PN-EN13187 (termografia w budownictwie);
 • PN-ISO 10012 (postępowanie z wyposażeniem pomiarowym, wzorcowanie).