SZYBKIE KAMERY – REJESTRACJA I ANALIZA ZJAWISK SZYBKOZMIENNYCH

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                                27 – 28 maja 2024 r.                                                     Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                       ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z możliwościami w zakresie rejestracji i analizy zjawisk szybkozmiennych. Pierwszy dzień poświęcony będzie zagadnieniom związanym z samą rejestracją. W trakcie drugiego dnia szkolenia omówione zostaną możliwości w zakresie zaawansowanych, bezstykowych pomiarów przemieszczeń prędkości i przyspieszeń poprzez analizę informacji wizyjnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami analizy ruchu w przestrzeniach 2D, 3D i 6 stopni swobody (6DoF). Zaprezentowane i omówione zostaną przykłady różnych aplikacji. Uczestnicy samodzielnie będą wykonywać ćwiczenia, a opanowanie materiału potwierdzone zostanie certyfikatem. Po kursie każdy z nich będzie potrafił samodzielnie dokonać rejestracji i analizy materiału.

Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów z dużą ilością ćwiczeń praktycznych.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących szybkiej fotografii oraz budowy szybkich kamer.
 • Umiejętność odpowiedniego ustawienia sprzętu oraz doboru odpowiednich parametrów rejestracji do prędkości i rodzaju zjawiska.
 • Przygotowanie stanowiska pomiarowego (oświetlenie).
 • Przeprowadzenie samodzielnej rejestracji zjawisk szybkozmiennych.
 • Samodzielna analiza ruchu w przestrzeni 2D.
 • Wiedza na temat możliwości pomiarów w przestrzeniach 3D i 6DoF (6 stopni swobody).

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest zarówno do obecnych użytkowników kamer szybkich i oprogramowania do analizy ruchu, jak i osób, które zastanawiają się nad możliwością użycia tych technik pomiarowych w pracach badawczych, przemyśle bądź mediach.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

2 DNI

Dzień I    10:00 – 18:00

Dzień II   09:00 – 17:00


TRENER

Piotr Gawęcki


CENA SZKOLENIA   →   2 400 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:  Rejestracja zjawisk szybkozmiennych za pomocą kamer szybkich.

1.       Omówienie najważniejszych pojęć związanych z szybką fotografią:

  • ekspozycja;
  • głębia bitowa sensora;
  • gromadzenie i transfer danych;
  • kalibracja do czerni;
  • zależność rozdzielczości I prędkości rejestracji (CAR – Continuous Adjustable Resolution).

2.       Omówienie interfejsu użytkownika oprogramowania Phantom.

3.       Kadrowanie.

4.       Dobór odpowiednich parametrów rejestracji do prędkości i rodzaju zjawiska.

5.       Sposoby oświetlania rejestrowanej sceny oraz rodzaje stosowanych świateł.

6.       Ćwiczenie praktyczne – uczestnicy mają możliwość „zabawy” na wybranym stanowisku z kamerą szybką.

7.       Zaawansowane funkcje kamer szybkich Vision Research:

  • Autoekspozycja;
  • EDR (extreme Dynamic Range);
  • Burst Mode;
  • definiowanie profili rejestracji;
  • wyzwalanie kamery na podstawie zmian rejestrowanego kadru (Image-Based Auto-Trigger).
  • synchronizacja z zewnętrznymi urządzeniami

8.       Podsumowanie materiału z dnia pierwszego.

 

Dzień 2: Pomiary przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń poprzez analizę informacji wizyjnej.

1.       Wprowadzenie.

2.       Ogólny przegląd interfejsu użytkownika.

3.       Podstawy analizy ruchu w przestrzeni 2D.

4.       Śledzenie celu:

  • omówienie dostępnych algorytmów;
  • prezentacja wyników;
  • ćwiczenia praktyczne.

5.       Przejście z pikseli do jednostek rzeczywistych:

  • sposoby definiowania współczynnika skali;
  • ćwiczenia praktyczne.

6.       Układy współrzędnych:

  • omówienie zagadnień związanych z definiowaniem i korzystaniem z układów współrzędnych;
  • statyczne i dynamiczne układy współrzędnych;
  • ćwiczenia praktyczne.

7.       Zaawansowana analiza ruchu w przestrzeni 2D:

  • grupy punktów, punkty wirtualne, kontury;
  • możliwości w zakresie śledzenia ruchu na płaszczyznach; nieprostopadłych do osi optycznej kamery;
  • ćwiczenia praktyczne.

8.       Omówienie możliwości w zakresie pomiarów w przestrzeniach 3D i 6DoF (6 stopni swobody):

  • prezentacja testu oraz omówienie przygotowań;
  • możliwe do uzyskania informacje w przypadku testu 3D i 6DoF.

9.       Konsultacja praktycznych testów uczestników.

10.   Podsumowanie materiału z dnia drugiego.