ZASTOSOWANIE ANALIZY MODALNEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY EKSPERYMENTALNEJ I EKSPLOATACYJNEJ

 

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                                    2023 r.                                            Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                               ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Analiza modalna to technika badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych stosowana coraz częściej w diagnostyce konstrukcji. Jest to złożony proces badawczy uwzględniający utworzenie modelu geometrycznego analizowanego obiektu, przeprowadzenie eksperymentu modalnego, estymację parametrów i walidację otrzymanego modelu. Wszystkie te etapy wymagają zarówno odpowiedniej wiedzy teoretycznej jak i doświadczenia. W ramach szkolenia uczestnicy poznają krok po kroku zasady prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem eksperymentalnej analizy modalnej (dzień 1) oraz eksploatacyjnej analizy modalnej (dzień 2). Kurs prowadzony jest przez trenerów dysponujących zarówno gruntowną wiedzą teoretyczną na temat analizy modalnej jak i wieloletnim doświadczeniem nabytym podczas wykonywania pomiarów na dużej ilości różnorakich obiektach przemysłowych.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teorii analizy modalnej.
 • Praktyczne umiejętności przeprowadzania eksperymentów modalnych z zastosowaniem wymuszenia impulsowego
  i z zastosowaniem wymuszenia eksploatacyjnego;
 • Analiza i interpretacja wyników.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Zajęcia skierowane są dla osób na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

2 DNI

Dzień I     10:00 – 17:00

Dzień II   09:00 – 16:00


TRENER

Krzysztof Mendrok, Piotr Kurowski


CENA SZKOLENIA   →   2 600 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Część teoretyczna:

 • Wprowadzenie;
 • podstawy teoretyczne analizy modalnej;
 • problemy realizacji eksperymentu modalnego;
 • metody estymacji parametrów modalnych;
 • ocena wyników estymacji;
 • przykłady zastosowań.

Część praktyczna (laboratoria):

 • wprowadzenie;
 • przetwarzanie sygnałów;
 • planowanie eksperymentu tworzenie modelu geometrycznego;
 • eksperyment modalny z zastosowaniem wymuszenia impulsowego;
 • estymacja parametrów modelu modalnego;
 • ocena wyników estymacji modelu modalnego.

 

Dzień 2

Część teoretyczna:

 • wprowadzenie;
 • podstawy eksploatacyjnej analizy modalnej;
 • techniki prowadzenia eksperymentu modalnego w warunkach eksploatacji;
 • ocena rozkładu drgań w czasie pracy maszyny (ODS);
 • przetwarzanie sygnałów dla celów eksploatacyjnej analizy modalnej;
 • algorytmy estymacji parametrów modalnych w eksploatacyjnej analizie modalnej;
 • przykłady zastosowań.

Część praktyczna (laboratoria):

 • wprowadzenie;
 • planowanie eksperymentu tworzenie modelu geometrycznego;
 • eksperyment ODS;
 • eksperyment modalny z zastosowaniem wymuszenia eksploatacyjnego;
 • analiza eksploatacyjnych danych pomiarowych (Vioma);
 • estymacja parametrów modelu modalnego;
 • ocena wyników modelu modalnego.