METODY WIBROAKUSTYCZNE W DIAGNOSTYCE

–  Poziom 1

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                               26 – 28 czerwca 2024 r.                                                    Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                  ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat wykrywania uszkodzeń maszyn w oparciu o analizę sygnałów drganiowych. Aspekt praktyczny pomiaru drgań będzie prezentowany na stanowisku edukacyjnym zawierającym typowe elementy występujące w większości maszyn w przemyśle. Zaprezentowane zostaną także możliwości stosowania badań wibrodiagnostycznych w zakładach produkcyjnych.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw teorii drgań.
 • Akwizycja danych.
 • Analiza i interpretacja danych pomiarowych.
 • Podstawowa wiedza na temat metod pomiarów drgań, systemów diagnostycznych oraz rodzajów uszkodzeń maszyn wirnikowych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Początkujący w dziedzinie wibrodiagnostyki oraz osoby średniozaawansowane chcące ugruntować i usystematyzować podstawową wiedzę z tego zakresu. Osoby odpowiedzialne za projekt wdrożenia diagnostyki drganiowej w firmie.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

3 DNI

Dzień I    10:00 – 17:00

Dzień II   09:00 – 16:00

Dzień III   09:00 – 16:00


TRENER

Adam Jabłoński


CENA SZKOLENIA   →   2400 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

1. Teoria drgań:

 • równanie ruchu;
 • okres, częstotliwość;
 • amplituda (wartości PP i RMS);
 • przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie;
 • jednostki i przeliczanie jednostek;
 • dziedzina czasu i częstotliwości;
 • modulacja amplitudowa sygnałów;
 • częstotliwość rezonansowa;
 • prędkość krytyczna.

2. Akwizycja danych:

 • aparatura pomiarowa;
 • stosunek sygnału do szumu (SNR);
 • przetworniki drgań;
 • kanały procesowe;
 • montaż czujników a częstotliwości własne;
 • czas akwizycji a parametry widma;
 • ocena poprawności pomiaru;
 • aliasing;
 • kondycjonowanie sygnału;
 • przetworniki ADC;
 • dostrojenie zakresu pomiarowego.

Dzień 2

3. Przetwarzanie sygnałów:

 • wyznaczanie estymatorów PP i RMS;
 • wyznaczanie analiz DFT i FFT;
 • zastosowanie analizy FFT;
 • skala liniowa a skala logarytmiczna;
 • najpopularniejsze funkcje okien czasowych;
 • filtry analogowe i cyfrowe (LP,HP,BP);
 • pojęcie pasma częstotliwości, energia i PP w paśmie;
 • rozdzielczość widma;
 • uśrednianie (asynchroniczne i synchroniczne).

4. Metody diagnostyki maszyn:

 • analiza przebiegów czasowych i analiza widmowa;
 • analiza akustyczna, diagnostyka pomiarem prądu;
 • eksperymentalne kierunki rozwoju (ANN, metody analizy falkowej i data mining).

5. Analiza trendów:

 • zasada powstawania trendów dla wartości statystycznych, przekładni i łożysk;
 • zależności wartości trendów od parametrów procesowych.

Dzień 3

6. Teoria systemów monitorowania i diagnostyki:

 • hierarchia środków pomiarowych: pióro wibrometryczne, urządzenia przenośne, systemy stacjonarne (czujniki RMS, monitory);
 • budowa systemów rozproszonych;
 • architektura centrum diagnostycznego, zdalna dostępność;
 • progi alarmowe;
 • raporty alarmowe i okresowe;
 • przenośne systemy diagnostyczne na przykładzie systemu MBJ.

7. System monitorowania i diagnostyki maszyn:

 • instalacja, dostępne moduły, konfiguracja, funkcjonalność, narzędzia analizy diagnostycznej, dostępne widoki i elementy interfejsu użytkownika.

8. Podstawowe uszkodzenia maszyn wirnikowych:

 • niewyrównoważenie;
 • rozosiowanie;
 • luzy podstawy;
 • uszkodzenia przekładni;
 • uszkodzenia łożysk.

9. Definiowanie stanów pracy maszyny:

 • zmienność warunków pracy;
 • parametry operacyjne.