TERMOWIZJA ITC LEVEL 1 (ISO 18436)

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                           23 – 27 września 2024 r.                                      Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                           ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ITC Thermography Training Level 1 przygotowuje uczestnika do kwalifikacji na certyfikowanego operatora kamery w zgodności z ISO 18436. W trakcie zajęć kursant zapozna się z podstawami termowizji, otrzyma wskazówki jak wykonywać pomiary w różnych warunkach i w różnych aplikacjach, a także dowie się jak odpowiednio ocenić sytuację pomiarową w terenie i jak zidentyfikować potencjalne źródła błędów. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł przeprowadzić inspekcje termograficzną zgodnie z pisemnymi wytycznymi i sporządzić sprawozdanie. Szkolenie koncentruje się na zasadach pomiarowych, które znajdują zastosowanie w większości aplikacji (budownictwo, energetyka, diagnostyka konstrukcji). W programie szkolenia duży nacisk jest kładziony na zajęcia praktyczne z kamerami – ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego na potrzeby kursu laboratorium.

Szkolenie kończy się egzaminem na certyfikat zgodny z ISO 18436 (50 pytań 1-krotnego wyboru + analiza trzech termogramów), który jest oceniany przez niezależną komisje w europejskiej centrali ITC w Szwecji.

Infrared Training Center (ITC) jest najbardziej prestiżowym na świecie ośrodkiem szkoleń z zakresu pomiarów termowizyjnych. Szkolenia są prowadzone w 22 językach w 50 krajach na świecie. Certyfikat ITC jest uznawany globalnie (w wielu krajach przekracza wymagania międzynarodowych standardów certyfikacji podczerwieni), otwiera tym samym drogę do wykonywania pomiarów termowizyjnych na całym świecie. Infrared Training Center jako organizacja posiada wdrożony system jakości ISO 9001, natomiast wszystkie szkolenia oferowane są zgodne z ISO 17024 (międzynarodowe standardy certyfikacji) oraz ISO 18436 (międzynarodowe standardy określone dla szkoleń z condition monitoring). EC Training Center jest jedynym licencjonowanym ośrodkiem ITC w Polsce, dzięki czemu tylko u nas istnieje możliwość odbycia termowizyjnego szkolenia ISO w języku polskim.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 •  Podstawy teoretyczne termowizji.
 • Znajomość zasad wykonywania badań termograficznych.
 • Dobór odpowiedniej kamery termowizyjnej.
 • Akwizycja danych pomiarowych.
 • Samodzielne wykonanie pomiarów termograficznych z uwzględnieniem warunków pomiarowych (dużo samodzielnych ćwiczeń na dydaktycznych stanowiskach badawczych).
 • Analiza i interpretacja termogramów przy użyciu oprogramowania.
 • Sporządzenie sprawozdania.
 • Unikanie kosztownych błędów (rozróżnianie gorącego punktu i odbicia, bezpośredniego i pośredniego odczytu itp.).
 • Przygotowanie do egzaminu na certyfikat ISO 18436.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Początkujących w dziedzinie termowizji, jak i bardziej doświadczonych operatorów kamer termowizyjnych, którzy chcieliby ugruntować swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pomiarów termowizyjnych oraz potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem ISO.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa oraz certyfikat ISO 18436 ITC Level 1 (po zaliczeniu egzaminu).


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

5 DNI

Dzień I    10:00 – 16:30

Dzień II   09:00 – 17:00

Dzień III   09:00 – 17:00

Dzień IV   09:00 – 17:00

Dzień V   09:00 – 13:30


TRENER

Jarosław Knapek, Dariusz Knapek


CENA SZKOLENIA    →   7 200 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe ITC w języku polskim, certyfikat uczestnictwa w kursie, opłata egzaminacyjna, certyfikat ISO 18436 ITC Level 1 (w przypadku zdania egzaminu).

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 • Wprowadzenie.
 • Przegląd aplikacji termowizyjnych.
 • Ćwiczenia z kamerą.
 • Zrozumienie podstaw termodynamiki.

Dzień 2

 • Widmo elektromagnetyczne.
 • Wymiana energii przez promieniowanie.
 • Metoda jakościowa w termografii.
 • Ścieżki ciepła.
 • Funkcje pomiarowe kamery do uwydatniania ścieżek ciepła.
 • Ćwiczenia z kamerą.

Dzień 3

 • Techniki pomiarowe w podczerwieni.
 • Ćwiczenia z kamerą.
 • Aplikacje termowizyjne.
 • Ćwiczenia laboratoryjne – wprowadzenie.

Dzień 4

 • Oprogramowanie.
 • Ćwiczenia laboratoryjne.
 • Przygotowanie prezentacji z laboratorium.

Dzień 5

 • Prezentacje z laboratorium.
 • Podsumowanie.
 • Egzamin.