TERMOWIZJA ITC LEVEL 2 (ISO 18436)

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                    17 – 21 czerwca 2024 r.                                            Formularz zgłoszenia

MIEJSCE SZKOLENIA                                                               ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków


OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje uczestnika do egzaminu na certyfikat ISO 18436 Poziom 2. W trakcie kursu kursant pogłębia swoją wiedzę z zakresu termowizji i nauki o cieple, zastosowania odpowiednich do warunków technik pomiarowych oraz zastosowania termografii w utrzymaniu ruchu czy budownictwie. Jeszcze większy nacisk niż w przypadku zajęć ITC Level 1 jest położony na praktyczne ćwiczenia w laboratorium, podczas których uczestnicy mają możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie analizy nietypowych przypadków.

Szkolenie Level 2 jest przeznaczone tylko dla posiadaczy certyfikatów ITC Level 1, czyli osób z doświadczeniem w zakresie termografii. Każdy z uczestników na potwierdzenie swojego stażu prezentuje przed innymi kursantami wybrany przypadek ze swojej pracy. Podobnie jak w przypadku szkolenia Level 1 kurs jest zakończony egzaminem, którego zaliczenie warunkuje uzyskanie certyfikatu ITC Thermographer Level 2.

Pomiar termowizyjny wykonany przez osobę z certyfikatem Level 2 jest jednym z elementów standardu BREEAM – wielokryterialnego systemu oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Przygotowanie do egzaminu na certyfikat ISO 18436 Level 2.
 • Pogłębiona wiedza z termowizji w zakresie unikania kosztownych błędów pomiarowych oraz analizy i interpretacji obrazu.
 • Umiejętność doboru techniki pomiarowej w różnych, często nietypowych, przypadkach.
 • Uczestnik jest w stanie udzielić wskazówek dla operatorów kamer (także tych posiadających certyfikację Level 1) w zakresie doboru sprzętu, technik pomiarowych, ograniczeń badawczych, analizy danych oraz działań naprawczych i raportowania.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

WARUNEK KONIECZNY: Ważny certyfikat ISO 18436 Level 1,  doświadczenie w zakresie badań termograficznych.

Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych w zakresie termografii, czynnie wykonujących pomiary. Grupę docelową stanowią m.in. kierownicy jednostek zajmujących się termografią (ogólny rozwój programów inspekcji termograficznych, nadzór nad operatorami kamer w zakresie doboru sprzętu i techniki badania), a także osoby, które w planach mają prowadzenie badań konstrukcji budowlanych wykonywanych w standardzie BREEAM.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa oraz certyfikat ISO 18436 Level 2 (po zaliczeniu egzaminu).


FORMA SZKOLENIA

Otwarte lub zamknięte (dedykowane).


CZAS SZKOLENIA

5 DNI

Dzień I    10:00 – 16:30

Dzień II   09:00 – 17:00

Dzień III   09:00 – 17:00

Dzień IV   09:00 – 17:00

Dzień V   09:00 – 13:30


TRENER

Dariusz Knapek


CENA SZKOLENIA   →   9 200 zł + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe ITC w języku polskim, certyfikat uczestnictwa w kursie, opłata egzaminacyjna, certyfikat ISO 18436 ITC Level 2 (w przypadku zdania egzaminu).

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.

NOCLEG: Na życzenie oferujemy możliwość rezerwacji noclegu w hotelach z którymi współpracujemy.    (Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)


ZAPISY NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych.


PROGRAM SZKOLENIA

I. TEMATYKA SZKOLENIA

1. Zagadnienia:

 • ciepło, energia, praca;
 • moc;
 • pierwsze prawo termodynamiki – zasada zachowania energii;
 • konwersja energii;
 • drugie prawo termodynamiki – kierunek przepływu ciepła;
 • efekt ciepła;
 • ciepło utajone (ukryte);
  • tryby przenoszenia ciepła:
  • przewodzenie;
  • konwekcja;
  • promieniowanie.
 • pasma promieniowania;
 • odkrycie Herschela;
 • Prawo zachowania a wymiana ciepła przez promieniowanie;
 • Prawo Plancka;
 • ciało doskonale czarne;
 • emisyjność;
 • Prawo Kirchhoffa;
 • Prawo Wiena;
 • Prawo Boltzmanna;
 • ciało szare, ciało rzeczywiste – szara emisyjność;
 • pobór mocy;
 • atmosfera: mgła i dym;
 • szkła dla podczerwieni;
 • ustalanie transmisji okna;
 • detektory podczerwieni;
 • wskaźniki jakości;
 • wybór odpowiedniego sprzętu.

2. Ćwiczenia Laboratoryjne:

 • Prawo Newtona (ćwiczenia);
 • zaawansowane pomiary emisyjności;
 • wahania emisyjności w zależności od kąta widzenia;
 • przejściowy transfer ciepła;
 • bilans energii cieplnej cylindra z wewnętrznym ogrzewaniem;
 • ustalanie transmisji podczerwieni przez wzierniki;
 • funkcja odpowiedzi szczelinowej;
 • funkcja odpowiedzi otworowej;
 • obwody równoległe.

 

II. PLAN KURSU

 1. Wprowadzenie, przypomnienie informacji z kursu Level 1.
 2. Prezentacje praktyczne uczestników.
 3. Laboratorium – ćwiczenia z kamerami.
 4. Termodynamika.
 5. Przenoszenie ciepła.
 6. Laboratorium – ćwiczenia z kamerami.
 7. Nauka o podczerwieni.
 8. Laboratorium – ćwiczenia z kamerami.
 9. Obsługa sprzętu.
 10. Laboratorium – ćwiczenia z kamerami.
 11. Pomiar temperatury.
 12. Laboratorium – ćwiczenia z kamerami.
 13. Ćwiczenia z zaawansowanego oprogramowania do analizy termogramów oraz sporządzania raportów.
 14. Omówienie wdrożenia programu termowizyjnego monitorowania maszyn.  Condition Monitoring.
 15. Rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z Condition Monitoring.
 16. Prezentacja wyników badań z sesji ćwiczeniowych.
 17. Podsumowanie.
 18. Egzamin.